Velkommen til Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole. Grundstenene i vores arbejde er, at

  • flest mulige elever lærer så meget fremmedsprog som muligt …
    Læs mere

Tysk fagudvalg tilbyder kursus på din skole

Inspiration til tyskundervisningen. Tysk fagudvalg tilbyder kursus på din skole.

Se mere her.

 


Gode temaer til fransk i 10. klasse

En af de store udfordringer i franskundervisningen i 10. klasse er, at eleverne møder med mange forskellige
forudsætninger, og at deres sproglige niveau er meget spredt.
Hvordan finder jeg gode, relevante temaer og tekster, hvor alle elever kan være med? Det arbejder vi med i
løbet af eftermiddagen.
Målgruppe: lærere der underviser i fransk i 10. klasse
Indhold: Relevante temaer, materialer og tekster

  • Differentieret tilrettelæggelse

Instruktør: efterskolelærer Fanny Tarif
Kursustilrettelæggelse: Sproglærerforeningen, Fransk Fagudvalg
Tidspunkt: onsdag d. 27. september 2017 kl. 14-17
Sted: Svenstrup Efterskole, Dybsøvej 64, Svenstrup, 4700 Næstved
Pris: medlemmer 450 kr., ikke-medlemmer 550 kr.
Klik her for tilmelding


Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer.
Vi kommer bl.a. til at diskutere et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad og udvælgelse af
relevante temaer. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige
materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen. Målet er at klæde eleverne godt på
til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreudvikling
i fx deres egen præsentation.
Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturligvis
får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk.
Arbejdsformerne veksler mellem oplæg i plenum, workshops og diskussion.
Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet
til faglig sparring.
Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer
Tidspunkt: torsdag d. 1. februar 2018 kl. 10.00-16.30
Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Pris: medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr.
Tilmelding: senest d. 15. januar 2018

Klik her for at åbne program

Klik her for at åbne tilmelding

 Medlemskaber 2017

Personligt medlemskab: kr. 425,-, Pensionistmedlemskab: 300,-, Studerende: 200,-, Skole/institutioner: 675,-

Du og/eller din skole bedes indbetale medlemskontingent 2017 via tilsendte girokort/faktura OG inden for den angivne tidsfrist.

Husk at du kan indbetale i både bank og på posthus, og at du kan betale via netbank.

Skulle du – hvad vi naturligvis ikke håber – ønske at opsige dit medlemskab, bedes du skriftligt meddele dette til medlemskasserer Anne-Lise Petersen,  inden betalingsfristen – eller inden Sproglæreren nr. 1 udkommer.

Ved udmeldelse efter denne dato beregnes kontingent for det første halvår.

HUSK:

  • du bliver IKKE automatisk udmeldt af foreningen blot ved at undlade at betale dit kontingent
  • at opfordre dine kolleger til at blive medlemmer af Sproglærerforeningen, gerne via www.sproglaererforeningen.dk

Der er altid plads til … flere medlemmer!