Foreningen – gammel

 

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole. Grundstenene i vores arbejde er, at:

 • flest mulige elever lærer så meget fremmedsprog som muligt og på så højt et niveau som muligt

 • sprogkompetencer skal vedligeholdes og udvikles

 • flest mulige elever lærer to eller flere fremmedsprog og med tidlig sprogstart

 • tosproglighed er en ressource, som skal anerkendes

 • interessen for sprog og kultur skal have høj status blandt børn og voksne

 • interkulturelle kompetencer skal fremme elevernes rolle som verdensborgere

Hvordan er vi aktive?

Vi arbejder med fremmedsprog på tværs af grænser:

 • vi støtter udviklingen af fremmedsprogundervisningen inden for alle uddannelsesområder

 • vi er dit kontaktled i faglige spørgsmål til Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening

 • vi arbejder tæt sammen med fremmedsprogskonsulenter og fremmedsprogsorganisationer i ind- og udland

Hvorfor blive medlem?

Vær en aktiv stemme i fremmedsprogsdebatten:

 • støt op om aktiv sprogpolitik, og få placeret fremmedsprogsdebatten højt på den politiske dagsorden

 • vi vil frem-med-sprog både lokalt og nationalt

 • skriv i vores medlemsblad og vores Skolekomkonference

 

Du og/eller din skole bliver medlem af Sproglærerforeningen ved at oprette jer som brugere her på hjemmesiden eller via vores medlemskasserer. Se kontaktoplysninger her.

Hvad får du for dit medlemskab?

Du kan som medlem deltage i vores arrangementer til medlemspris.

Vi afholder studieture og kurser fordelt på de tre fremmedsprog – engelsk, tysk og fransk.

Vi afholder sprogkonference og generalforsamling hvert år i marts/april. Alle arrangementer kan løbende ses her på hjemmesiden og i vores medlemsblad.

Du får medlemsbladet Sproglæreren, som udkommer 4 gange om året.

Se alle medlemspriser her.

Meld dig ind i Sproglærerforeningen på sproglaererforeningen.dk.

Med sproglig hilsen

Rita Mogensen, Karsholtevej 22, 4293 Dianalund 
Tlf.: 30274091
rita.mogensen@skolekom.dk

Besøg også vores konference på Skolekom.