Evaluering med Delphi-metoden

Evaluering med Delphi-metoden

Delphi-metoden kan bruges i alle fag, alle elever kommer til orde, alle emner kan bruges, og den er hurtig at gennemføre.
  • Fag: fransk (og alle andre fag)
  • Tidsforbrug: 2 lektioner
  • Klassetrin: udskoling

Vi taler meget om at evaluere elevernes udbytte af undervisningen, og vi har et ønske om at give dem god feedback, som de kan bruge i deres læring.
Vi lærere har også brug for at få feedback fra eleverne til vores læring, og her kan evaluering med Delphi-metoden være en stor hjælp.

En måde at arbejde med Delphi-evaluering er at uddele et skema til eleverne. Eleverne får ti minutter til at udfylde de tre evalueringsområder. Alle elever skal udfylde skemaet. Når de ti minutter er gået, sendes skemaerne rundt, således at alle elever får mulighed for at se kammeraternes udsagn, og de sætter et kryds, hvis de er enige i udsagnene. 1-2 minutter er tid nok til at sætte krydserne. Når alle skemaer har været forbi alle elever, samles de sammen. Herefter kan de bruges som udgangspunkt for en fælles snak i klassen.

Inden evalueringen skal hensigten med evalueringen, hvor lang tid eleverne har til at skrive deres egne udsagn samt stillingtagen til kammeraternes udsagn gennemgås.

Fordelen ved metoden er, at eleverne har mulighed for at skrive de ting ned, de synes har været relevant i forløbet, og som læreren måske ikke har været opmærksom på, og som derfor ikke ville være blevet diskuteret i en mere lærerstyret evaluering som fx en spørgeskemaundersøgelse.

Når eleverne i klassen inddrages i evalueringsprocessen ved, at de skriver deres udsagn, som de alle herefter skal tage stilling til, kommer man godt omkring forløbet, og elevernes mange synspunkter kommer frem. Det bliver via krydserne overskueligt at se, hvad der har haft betydning for eleverne, og eleverne føler medbestemmelse i undervisningen.

En anden fordel er, at alle elever bliver ’hørt’, når alle elever skriver deres udsagn ned. De mere stille elever får også mulighed for at udtrykke sig.

Planlægges der med en efterfølgende mundtlig dialog, kan man sikre alles deltagelse ved at lave den i små grupper.

Hvis man laver klassedialog, skal man som ordstyrer være opmærksom på, at så mange synspunkter som muligt kommer frem, samtidig med at man holder fokus.

Bonne chance / Held og lykke

Del denne artikel med dine kolleger eller venner

Sproglæreren nr. 1 2023

Tema:
Evaluering, feedback, karakterer

Udgivet:
24. marts, 2023

Andre artikler i denne udgave

Denne hjemmeside benytter cookies

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din enhed for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.