Velkommen til Sproglærerforeningen


Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole.
Grundstenene i vores arbejde er, at

  • flest mulige elever lærer så meget fremmedsprog som muligt …
    Læs mere

Klik her for at åbne program

Klik her for tilmelding


Klik her for at åbne program

Klik her for at åbne tilmeldingsblanket


Engelsk Fagudvalg tilbyder kursus på din skole

Få idéer og inspiration til engelskundervisningen i udskolingen.
Se mere her.
Få idéer og inspiration til engelskundervisningen på mellemtrinnet.
Se mere her.
Få idéer og inspiration til engelskundervisningen i indskolingen.
Se mere her.

Tysk Fagudvalg tilbyder kursus på din skole

Inspiration til tyskundervisningen.

Tysk Fagudvalg tilbyder kursus på din skole.
Se mere her.

 

 

Medlemskaber 2018

Personligt medlemskab: 425,-, Pensionistmedlemskab: 300,-, Studerende: 200,-, Skole/institutioner: 695,-

Du og/eller din skole bedes indbetale medlemskontingent 2018 via tilsendte girokort/faktura OG inden for den angivne tidsfrist.

Husk at du kan indbetale i både bank og på posthus, og at du kan betale via netbank.

Skulle du – hvad vi naturligvis ikke håber – ønske at opsige dit medlemskab, bedes du skriftligt meddele dette til medlemskasserer Anne-Lise Petersen,  inden betalingsfristen – eller inden Sproglæreren nr. 1 udkommer.

Ved udmeldelse efter denne dato beregnes kontingent for det første halvår.

HUSK:

  • du bliver IKKE automatisk udmeldt af foreningen blot ved at undlade at betale dit kontingent
  • at opfordre dine kolleger til at blive medlemmer af Sproglærerforeningen, gerne via www.sproglaererforeningen.dk

Der er altid plads til … flere medlemmer!