Engelsk fagudvalg

Velkommen til Engelsk Fagudvalgs del af hjemmesiden.

Her vil du blandt andet kunne finde oplysninger om:

 • Medlemmerne i Engelsk Fagudvalg og deres arbejdsområder
 • Information og ideer til arbejdet med den internationale dimension
 • Nyt inden for engelsk undervisning
 • Udvalgets publikationer, fx litteraturundervisning i engelskundervisningen
 • Kurser arrangeret af Engelsk Fagudvalg
 • Links

Fagudvalgene i engelsk, tysk og fransk ønsker at være på forkant med udviklingen og arbejder for at

 • styrke fremmedsprogene i grundskolen og i den videre uddannelse
 • fremme udviklingen af engelsk, tysk og fransk som internationale brugssprog
 • formulere og virkeliggøre en sprogpolitik til gavn for fremmedsprogene
 • virkeliggøre den internationale dimension i fremmedsprogsundervisningen
 • arrangere kurser for nuværende og kommende fremmedsprogslærere
 • fremføre synspunkter til gavn for fremmedsprogsundervisningen over for
  Undervisningsministeriet, i pressen og i medier
 • deltage i projekter til gavn og støtte for fremmedsprogsundervisningen
 • anmelde materialer og skrive artikler og inspirationssider til Sproglæreren
 • samarbejde med Hovedstyrelsen til gavn for sprogundervisningen i det hele taget
 • samarbejde med andre sproglærerforeninger