Info – Sproglæreren

Har du ikke modtaget bladet? Kontakt venligst hovedkasseren. E-mail:
Bemærk venligst, at Sproglæreren nummer 2 og 4 kun udkommer elektronisk.

Redaktion    
Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig  
 
Caroline Arp
Vesterbrogade 95, 4. th.
1620 København V
Tlf. 28 34 98 37
    
Leon Aktor
Halvtolv 19, st. t.h.
1436 København K
Tlf.: 21 22 58 14
 

Korrektur
Leon Aktor, Halvtolv 19, st. t.h., 1436, København K, Tlf.: 21 22 58 14, email:
Rita Mogensen, Karsholtevej 22, 4293 Dianalund, Mobil: 30 27 40 91, email: :

Anmeldelse af materialer:
Engelsk: Kirstine Jordan, Rævehøjen 2, 4000 Roskilde, tlf.: 28 26 12 86, email:  
Tysk: Pia Christensen, Vester Herrupvej 18, 7830 Vinderup, Mobil: 24 20 27 02, email:
Fransk: Alain Clavier
Fyensgade 10, 2200 København N, Tlf. 22 27 80 93, email:
Tværsproglige materialer: Rita Mogensen, Karsholtevej 22, 4293 Dianalund, Mobil: 30 27 40 91, email:

Fagudvalgenes kontakt til Sproglæreren:
Engelsk
: Kirstine Jordan, Rævehøjen 2, 4000 Roskilde, tlf: 28 26 12 86, email:

Tysk: Marie Louise Lykke Kjær, tlf. 26 23 16 57, email:
Fransk:
Kristina Silla, tlf. 40 87 97 80, email:

Vedrørende tekster til Sproglæreren:
Tekster mailes til bladets redaktør, Fotos vedhæftes som jpg- eller tiff-filer (mindst 300 dpi).
Retningslinjer for artikler
Retningslinjer for Praksissider
Retningslinjer for anmeldelser

Medlemmer:
Nye medlemmer, ændringer, evt. udmeldelse: Henvendelser rettes til: formanden Rita Mogensen, Karsholtevej 22, 4293 Dianalund, tlf. 30 27 40 91, email:

Medlemspriser: Personligt medlemskab: kr. 425,-, Pensionistmedlemskab: 300,-, Studerende: 200,-, Skole/institutioner: 750,-
Medlemskab inkluderer bladet.

CVR-SE nr. 79550116. Husk afsender. Der udkommer 4 numre årligt – Klik her for at se bladet!