Links

Samarbejdspartnere

Institut Français – Den Franske Ambassades kulturinstitut http://www.franceducation.fr/
Fransklærerforeningen http://fransklaererforeningen.weebly.com/
Den franske ambassade: http://www.ambafrance-dk.org/
Læreruddannelsen, Fransk som undervisningsfag: Annette Gregersen
Læringskonsulent for fransk, Undervisningsministeriet: Ulla Jespersen
Folkeskolen.dk: http://www.folkeskolen.dk/emneord/fag/fransk/

Nyttige links

Folkeskolens prøver,  fransk

Undervisningsministeriet, afsluttende prøverhttp://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Afsluttende-proever
Opgavekommissionen i fransk, formand Danièle Eychenne
Prøvevejledning fransk http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Proevevejledninger
Rettevejledning: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Censur-og-evaluering/Rettevejledninger
Evaluering af prøverne (PEU) http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Censur-og-evaluering/Evaluering-af-proeverne

Undervisning og materialer

Center For Undervisningsmidler Storkøbenhavn att. Pædagogisk konsulent Danièle Eychenne
EMU fransk https://emu.dk/grundskole/fransk
Fransklisten – facebookside der fortæller om stort og småt vedr. fransk https://www.facebook.com/Fransklisten?fref=ts
Fransklærere – facebookside for fransklærere med idéer og inspiration til den daglige
undervisning https://www.facebook.com/groups/fransk11/
Den Franske Bogcafé, København,  http://denfranskebogcafe.dk/da/
International Book Service – GMIBS, Århus, att. Geneviève Munck www.gmibs.dk
PS – Praktisk Sprog – opgaver til sprogundervisningen www.pspraktisksprog.dk
Fransk sprog, en guldgrube af idéer og opgaver til undervisningen http://www.fransksprog.dk

Sprogpolitik

Sproglærerforeningens sprogpolitik 2015 http://sproglaererforeningen.dk/boiler/wp-content/uploads/2015/03/Sprogpolitik2015.pdf