FREM*MED*SPROG

”I Sproglæreren får du de teoretiske
artikler og de grydeklare anvisninger på,
hvordan din undervisning kan lykkes.”

”Enhver engageret fremmedsprogslærer bør abonnere på ”Sproglæreren”, da numrene formidler vigtig viden om fremmedsprog. Hvis man ikke ser sig i stand til dette, bør man i det mindste kunne læse bladet på sin skole.”

Anmeldelse på folkeskolen.dk
FAGBLAD FOR UNDERVISERE

Personligt medlemskab ………….……. 425,
Skoler og institutioner ……………..……750,
Studerende ……………………………….…..200,
Pensionister ……………………..…………..300,-

Er du medlem?

Er din skole?

Støt op om arbejdet for mere fremmedsprog i den danske folkeskole, og få inspiration til din egen undervisning og udvikling.

Du kan blive medlem ved at klikke her eller på “Indmeldelse” i højre side.

 

 

 

Sproglærerforeningen i Danmark ønsker, at

 • flest mulige elever lærer så meget fremmedsprog som muligt og på så højt et niveau som muligt
 • alle elever skal kunne vælge mellem tysk og fransk som 2. fremmedsprog
 • tosproglighed er en ressource, som skal anerkendes
 • sprog og kultur skal have høj status i uddannelsessystemet
 • der skal skabes kontinuitet i sprogundervisningen gennem hele uddannelsessystemet
 • timetallet til sprogfagene skal øges
 • interkulturelle kompetencer skal fremme vores rolle som verdensborgere

For dit medlemskab får du:

 • Fire numre af Sproglæreren – trykte og/eller elektroniske. Skoler og institutioner har mulighed for at bestille ekstra blade
 • Adgang med login til tidligere numre af Sproglæreren herunder praksissider lige til at printe på MitCfu.dk/fagligeforeninger samt den lukkede del af Sproglærerforeningens hjemmeside
 • Medlemsrabat til Sproglærerforeningens kurser og årlige sprogkonference
 • Rabatter på ture, arrangementer, forestillinger m.m.
 • Indflydelse på debatten om sprogundervisning i Danmark
 • Indflydelse på rammerne for sprogundervisningen
 • Mulighed for at danne netværk på tværs af landet

Find Sproglærerforeningen på Facebook!
https://www.facebook.com/sproglaerer