Kontakt til Sproglærerforeningen

Ja tak, jeg/vi ønsker
medlemskab af SPROGLÆRERFORENINGEN
og at få tilsendt SPROGLÆREREN

felter markeret med * skal udfyldes

* Navn/skole/institution:
* Adresse:
  Postnummer   By
* Telefon:
* Sprog: engelsk tysk fransk andet
* E-mailadresse: 

* Uni-login:
(Ved skole-/institutionsmedlemskab, angiv skolens/
institutionens uni-login)

Ved manglende uni-login skriv blot: "mangler".

   
   
Kontaktperson (skole/institution):
* Medlemskab: 


studerende pensionist

Er du studerende, angiv venligst forventet afslutning af studiet
Offentlig skoles/institutions EAN-nummer:

 

 


Blanketten kan også udskrives og sendes til
Rita Mogensen
Karsholtevej 22
4293 Dianalund
Tlf.: 30 27 40 91
formand@sproglaererforeningen.dk