50 idéer til Den Europæiske Sprogdag d. 26.september
    

En nærmere beskrivelsen af de enkelte idéer kommer ind løbende. Idéer der er fremhævet med blåt kan du læse mere om ved at klikke på dem.

1. Alfabeterne.
Der arbejdes med mange sprogs alfabeter. Alfabet sange indøves, tekster skrives i hånden og på computer. Dagen afsluttes med en fælles udstilling af værkerne ledsaget af eventuel fællessang.

2. Besøg kulturinstituttet.
Mange lande har et kulturinstitut i Danmark, som man kan aftale besøg hos og der lade eleverne møde "native speakers". Ved hjælp af interviewbåndoptager eller videokamera kan eleverne dokumentere.

3. Bliv en dygtig taler.
Med udgangspunkt i kendte taler på fremmede sprog, forbereder eleverne selv taler over selvvalgte temaer og med et indhold, der kan vække til efterfølgende diskussion på det pågældende sprog.

4. Brevkasse.
Arbejd på forskellig vis med "brevkasseideen" som grundlag. Besvarelse af breve fundet i udenlandske ungdomsblade, brevskrivning om egne problemer, deltagelse i "chat-room", m.m.

5. Byvandring.
Eleverne noterer alle fremmedsprogede ord, de kan finde i butikker, på skilte eller på varer. På lokale museer kan de finde værker af udenlandske kunstnere og de kan besøge internationale firmaer.

6. Dramafestival.
Med udgangspunkt i det samme tema, f.eks.: Turist i … eller et selvvalgt tema lægges der op til at forskellige grupper forbereder et stykke dramatik, som de opfører for hinanden ved festivalen.

7. En 1-dags tur til udlandet.
En sviptur til Tyskland eller Sverige forberedt som en kommunikationsdag. Eleverne finder temaer, de gerne vil vide noget om, udarbejder spørgsmål og planlægger en strategi for deres tur.

8. En dag med en udenlandsk person, jeg drømmer om at møde.
Efter et fælles oplæg gerne med en kendt person, allerhelst en herboende udlænding, arbejder klassen, flere klasser eller hele skolen med temaet. Eleverne bestemmer sig gruppevis for en person.

9. En dag på politistationen.
Eleverne får roller som betjente, anklagede, sagsbehandlere m.m. Der bliver fremlagt cases, foretaget interviewes og arrestationer. Inspiration hentes fra diverse TV serier.

10. Fakta om sprog.
Alle klasser arbejder hele dagen kreativt på at illustrere: Hvor mange taler hvilke sprog og hvor i Europa? Fælles udstilling af produkterne ved dagens slutning i aula, fest- eller gymnastiksal.

11. Film- og video festival.
På skolen vises udenlandske spillefilm, kortfilm eller videofilm. Eleverne går fra film til film og kommenterer/anmelder dem på nogle tilhørende ark. Der kan eventuelt laves en top 10 liste.

12. Fortælleværksted.
Alle klasser kan arbejde med fortællingen. Læreren fortæller, elever fortæller, nogle klasser vælger måske at bytte fortællinger med andre klasser på skolen eller med andre skoler via e-mail.

13. Guideskolen.
Tværfagligt projekt med sprog, orienteringsfag og hjemkundskab. Eleverne arbejder med deres eget lokalsamfund og forbereder sig på at skulle præsentere den for turister på forskellige sprog.

14. Hele skolens sprogdag.
Alle arbejder i løbet af dagen med et sprogligt modul: synger sang(e), læser tekst(er), laver sketches, lytter til musik… på et andet sprog end dansk og engelsk.

15. Humor på mange sprog.
Sjove historier, vittigheder, stand-up comedy, vittighedstegninger, humoristiske tv-udsendelser, reklamer – der er mange genrer, hvor humor spiller en stor rolle. Afsluttes evt. med en humor-festival.

16. International Melodi Grand Prix.
Eleverne finder en sang, der har sin rod i det land, de har valgt at repræsentere. Dernæst indøver de sangen, med musikledsagelse og scenografi. Melodi Grand Prix’et kan begynde!

17. Internationalt marked.
Der indrettes et internationalt marked med boder fra forskellige lande, der sælger typiske ting fra det pågældende land. I boderne står "indfødte", og der arrangeres underholdning på en central scene.

18. Internetcafé.
Her arbejdes med på afmålt tid at søge viden på nettet indenfor nogle definerede områder med spørgsmål, der skal besvares eller opgaven kan være en quiz.

19. Jeopardy, Lykkehjulet og Kvit eller dobbelt.
Kan laves på alle sprog, på alle niveauer. Spørgsmål og scenarier udarbejdes af grupper af elever eller lærere. Afsluttes med selve konkurrencen med publikum.

20. Kommunen fejrer Store Sprogdag.
Den lokale biograf tilbyder en række forskellige film fra europæiske lande på europæiske sprog. Lokalradio og lokalavis laver reportager med udgangspunkt i kommunens sproglige mangfoldighed.

21. Kommunens europæiske borgere.
Hvordan står det til i jeres kommune? Findes der borgere der stammer fra andre europæiske lande? Eleverne udarbejder et spørgeskema, interviewer og afslutter med udstilling af "portrætterne".

22. Konference med elever i andre lande.
Videokonference mellem egen og udenlandsk skole. Konferencen er forberedt så man har udarbejdet spørgsmål til hinanden, og eleverne har på forhånd udvekslet data om sig selv.

23. Kædehistorier.
Skriv videre på et oplæg sammen med venskabsklasse evt. fra udlandet. Temaet kan være eventyr, en krimi, en kærlighedshistorie eller hvilket som helst andet tema, aftalt på forhånd.

24. Lav en kortfilm.
Tema og sprog vælges. Drejebog og dialog skrives. Filmens indstuderes og optages på video. Derefter redigering og til sidst viser de forskellige grupper deres film ved en fælles præsentation.

25. Lav et sprogspil.
Eleverne fremstiller sprogspil i mindre grupper. Sidst på dagen bliver klassen til en "spillebule", hvor man prøver hinandens spil, eventuelt kombineret med etablerede spil som Matador, Trivial o.l.

26. Lav et mode show.
Læg op til et forrygende modeshow med mannequiner af alle køn og fra alle lande. Modsat de sædvanlige modeshows præsenterer de forskellige modeller både sig selv og deres tøj

27. Lav radio.
Klasserne producerer radioprogrammer som nyhedsindslag, hørespil, informerende udsendelser om lokalområdet, reportage om afviklingen af Sprogdagen.

28. Mad på mange sprog.
På Sprogdagen i det store spisefrikvarter kan alle elever billigt kan købe portioner af ikke-dansk mad: engelsk, tysk, fransk, tyrkisk, svensk, norsk... lavet af eleverne selv.

29. Meddigtning.
Del en historie i flere afsnit og pil nogle ud. Få eleverne til at digte nye, passende afsnit. Lad dem illustrere deres historier og hæng dem op til publicering. Afsluttes med oplæsning af historierne.

30. Min sport.
Elevernes egne sportserfaringer beskrives og sportsgrenene forklares. Oplysninger om klubber, forbund og kendte sportsfolk. Eleverne skal lave, vise og instruere træningsprogrammer.

31. Plakatkonkurrence med temaet Sprog åbner døre.
Plakaterne kan være på alle sprog, men alle skal være i A3 format. Alle former for materialer, farver, illustrationer o.l. er velkomne. Afleveres til en bestemt deadline. Præmiere til de bedste.

32. Rejse i Europa.
Der indrettes et miljø, hvor man kan "besøge" diverse lande med foredrag om landets vigtige attraktioner, opleve typiske cafeer og madsteder, gå på "museer" og møde de "indfødte".

33. Reklamer.
Varer sælges over hele verden og bliver reklameret for på alverdens sprog. Brug reklamer fra aviser, fjernsyn, skilte, vægaviser … Lad eleverne udforske, sammenligne, producere og udstille.

34. Sang og musik fra andre lande.
Fællesforestilling for alle skolens elever, hvor klasser/elevgrupper optræder med sange og musik: på engelsk, tysk, fransk, svensk, pakistansk, tyrkisk…, enten live eller show/mimen til lydbånd/cd.

35. Skolebladet med temaet Sprog åbner døre.
Særnummer af skolebladet. Indhold kunne være: hvorfor lære flere sprog? vitser på forskellige sprog, interviews med elever, der har lært sig flere sprog, hvordan lærer man sprog? med mere.

36. Skriv noget på et fremmed sprog.
Eleverne vælger genre, producerer og publicerer til en bestemt deadline. Alle vurderer hinandens arbejder og man stemmer sig frem til de bedste produkter inden for de forskellige kategorier.

37. Skørt skriveværksted.
En samling skrammel med alt fra pigtråd til isoleringsmursten inspirerer eleverne til at blive utraditionelle forfattere for en dag. Præsenteres til sidst for et indbudt publikum.

38. Sprog med musik.
Eleverne arbejder i grupper med at skrive sange på forskellige sprog. Sangteksterne ledsages af illustrationer. Dagen afsluttes med en udstilling og koncert, hvor værkerne fremføres.

39. Sprog-circus.
Her vises alt fra kommenteret modeshow til dresserede, talende dyr, bugtalere, maskespil, syngende siamesiske tvillinger. Flere sprog kan indgå. Eventuelt med "tolke" for de yngste.

40. Sprogdag med IKT.
Hele dagen arbejdes i forskellige grupper med selv at fremstille multimediepræsentationer, at lave hjemmesider, at bearbejde internetmateriale på forskellige sprog. Dagen sluttes med et IT-marked.

41. Sproginterviews.
Eleverne skal interviewe flest mulige udlændinge. Konkurrence fra klasseplan til landsplan. Udføres og rapporteres på fortrykte "officielle" blanketter, der underskrives af de interviewede.

42. Stjernetegn.
Klasserne arbejder med begrebet stjernetegn på forskellige sprog. Sammenligning af mindst fem spalter med stjernetegn. Fremlægges som collager, rollespil eller lignende.

43. Storyline.
Spændende universer fra livet i en middelalderby et sted i Europa til en dag i Harry Potters liv tilrettelægges ud fra storyline pædagogik. I de forskellige universer tales forskellige sprog.

44. Tal med mange tunger.
Skoler med tosprogede elever kan sætte fokus på disse elevers sprog og kultur. Klasserne arbejder med projekter under denne hovedoverskrift. Produktudstilling i aula, gymnastiksal eller lignende.

45. Typisk dansk.
Hvad er "typisk dansk"? Efter et oplæg går eleverne i gang med at beskrive eller fremstille noget typisk dansk. En person, en seværdighed, en begivenhed. Præsenteres på fremmedsprog.

46. Udveksle projekter med en klasse i udlandet.
Projektets indhold er aftalt og udarbejdet på forhånd. På dagen er klasserne i e-mail kontakt og stiller spørgsmål og giver feedback til hinandens projekt.

47. Ungdom uden grænser.
På Sprogdagen kommunikerer eleverne via fysisk møde, telefon, e-mail, Internet, fax etc. med unge med andre modersmål om spørgsmål efter eget valg. Resultaterne præsenteres ved fremlæggelsen.

48. Vandrehistorier.
Lad historier på forskellige sprog med mange løse ender, mærkelige personer og skøre indslag vandre mellem grupper, indtil meldes stop. Grupperne samler op og fremlægger deres historie.

49. Velkommen til Danmark.
Eleverne placeres på seværdige steder i lokalområdet, som de i forvejen sat sig grundigt ind i. Andre elever leger turister og stiller guiderne spidsfindige spørgsmål på diverse sprog.

50. Værksteder i fremmedsprog.
Idéer til værksteder 1: IT-værksted med cd-rom værksted og Internetcafé. 2: Værksted med kommunikative aktiviteter. 3: Læseværksted. 4: Spilleværksted. 5: Drama- og teaterværksted.

 

Kommentarer og spørgsmål vedrørende hjemmesiden til Martin Brandt-Pedersen

Hit Counter