Mangel på sproglærere

Mangel på sproglærere

Så kan de fleste sproglærere – og elever – se frem til et ”ikke forsømt forår”. Prøverne er blevet aflyst for tredje år i træk bortset fra de bundne prøver/eksaminer.

Sprogkonference

I marts måned gennemførte Sproglærerforeningen sin sprogkonference med titlen Motivation for sprog. Det var en god og udbytterig konference! Der var dejligt, at vi allerede et halvt år efter den sidste konference kunne samle deltagere nok. Vi er allerede ved at planlæggenæste års konference. Den bliver afholdt den 30. marts 2023 på Scandic Vejle som sædvanligt. Titlen er endnu ikke på plads, men som indledende oplægsholder har vi truffet aftale med Line Møller Daugaard, som er forskningsleder på VIA, og som netop nu er aktuel med en ny bog: Med flere sprog i klassen, som hun har skrevet sammen med Helle Laursen.

Sæt allerede nu kryds ved datoen. Det færdige program vil blive trykt i Sproglæreren nr. 3. Forhåbentlig kan vi lægge det på vores hjemmeside inden sommerferien.

Generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 forløb i god ro og orden. For første gang i umindelige tider var der kampvalg om nogle poster. Vi var i den gunstige situation, at der var flere, der ønskede at blive medlem af Engelsk Fagudvalg, end der var pladser til.

Der kom to nye medlemmer ind i Engelsk Fagudvalg og et i Tysk Fagudvalg. Dels fordi Liselotte Lentz (Engelsk Fagudvalg) og Signe Møller (Tysk Fagudvalg) havde fået nyt arbejde, der ikke kunne forenes med foreningsarbejdet, dels fordi Kirstine Jordan ønskede at stoppe efter mange år i foreningen. Stine har tidligere været vores dygtige redaktør på Sproglæreren, og derefter var hun kasserer i Engelsk Fagudvalg i nogle år. En stor tak til alle tre for deres store arbejde.

Lena Smith Boysen ønskede at stoppe som Engelsk Fagudvalgs repræsentant i Hovedstyrelsen. Denne post overtager Frank Lacey, som også er formand for Engelsk Fagudvalg. Lena har lagt et stort arbejde i foreningen både som formand for Engelsk Fagudvalg og som medlem af Hovedstyrelsen. Hun fortsætter som menigt medlem i fagudvalget. Hun stopper i Hovedstyrelsen, fordi hun er blevet formand for Opgavekommissionerne i engelsk på 9. og 10. klassetrin. Stor tak til Lena!

Henvendelse til undervisningsministeren

I lederen i Sproglæreren nr. 1 skrev jeg om foreningens åbne brev til undervisningsministeren og undervisningsudvalget.

Efterfølgende har foreningen sendt endnu et brev, hvor der redegøres for Sproglærerforeningens ønske om at indføre en obligatorisk mundtlig prøve i andet fremmedsprog samt en prøve i skriftlig engelsk. Ministeren har nu sendt et brev, hvor hun svarer på begge mails. Se hendes svar i bunden af denne artikel.

Det er naturligvis dejligt, at der er afsat den pulje på 40 mio. kroner til styrkelse af fransk og tysk på universiteterne og læreruddannelserne, men vi kunne godt ønske os flere tiltag, fx bedre mulighed for valg af sproglige linjer på gymnasiet og mulighed for en decideret sproglæreruddannelse, hvor man får undervisningskompetence i flere sprog.

Faggrupper

For tre år siden indførte Undervisningsministeriet et nyt tiltag for bedre at kunne være i kontakt med de almindelige lærere ude på skolerne. Der blev dannet 19 faggrupper for de obligatoriske fag. DLF indstiller i samarbejde med de faglige foreninger de lærere, som skal sidde i grupperne. Sproglærerforeningen er repræsenteret i alle tre sprog: engelsk, tysk og fransk. Faggrupperne mødes tre gange årligt, hvor de arbejder med nedenstående:

  • Faggrupperne skal rådgive om og kvalificere
  • Udviklingen i fagene i folkeskolen (aktuelle udviklingstendenser, udfordringer, videns- og kompetencebehov og særlige udviklingsbehov)
  • Konkrete indsatser og vejledningsmaterialer inden for fagene
  • Arbejdet med EMU’en
  • Evaluering og prøver i fagene
  • Læringskonsulenternes vejlednings- og inspirationsindsats

Faggrupperne består af 4-6 aktive lærere, en repræsentant fra henholdsvis CFU, læreruddannelsen og universiteterne samt Det Nationale Center for fremmedsprog. Sproglærerforeningen er meget glad for dette samarbejde.

Kære Rita Mogensen

Tak for din henvendelse af 1. december 2021 og 20. februar 2022 vedr. fremmedsprog og sprogkundskaber.

Det er vigtigt for regeringen, at vi har gode sprogkompetencer i Danmark, og vi er optagede af at styrke fremmedsprogene. Regeringen er enig i bekymringen for, om der er tilstrækkelige sprogkompetencer og dygtige sproglærere i uddannelsessystemet. Derfor er det også med glæde, at jeg kan gøre opmærksom på, at regeringen og alle Folketingets partier i december 2021 besluttede at afsætte 40 mio. kr. til at styrke tysk og fransk på universiteterne og på læreruddannelserne på professionshøjskolerne.

Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre på prøvefagene i folkeskolen. Jeres perspektiver vil dog indgå i Børne- og Undervisningsministeriets overvejelser næste gang, der er anledning til at ændre på prøvefagene til folkeskolens afgangsprøve.

Min kalender tillader desværre ikke et møde i den nærmeste fremtid, men jeg vil gerne takke for jeres opmærksomhed på fremmedsprog. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde herom.

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil

Del denne artikel med dine kolleger eller venner

Sproglæreren nr. 2 2022

Tema:
Udfordringer for alle elever

Udgivet:
31. august, 2022

Andre artikler i denne udgave

Denne hjemmeside benytter cookies

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din enhed for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.